Takk for søknaden.

Den vil bli behandlet ved neste styremøte i begynnelsen av mars.