Søknadsskjema

Neste søknadsfrist er 14. november -23. Dette er siste søknadsfrist i 2023. Det er kun søknader fra nedenstående skjema som blir behandlet. Ønsker styret ytterligere informasjon i forbindelse med søknaden, kontakter vi deg. Det avholdes 4 styremøter i året – til hvert av disse styremøtene kan man sende inn sin søknad. Før du søker er det lurt å gjøre seg kjent med våre formål og fokusområder for å forsikre deg om at søknaden vurderes som aktuell for HBAF.

 

Personvernerklæring HBAF