Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) skal hjelpe døende og deres pårørende, herunder bidra til hospicevirksomhet. HBAF kan yte bistand til kronisk syke og funksjonsnedsatte og til avlastning og tiltak for pårørende. Det kan gis bidrag til integreringsarbeid for ulike grupper og støtte til behandling og ettervern for rusmisbrukere. HBAF kan også bidra med støtte til forskning og kultur.

Fondet ble opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne om hennes mor.

Neste søknadsfrist er om
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
HBAF er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Lotteri- og Stiftelsestilsynet er øverste kontrollorgan. HBAF er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.
HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og et styremedlem fra HBAF sitter i dette styret.

Styret består av 5 medlemmer, det avholdes 4-5 styremøter i året.

Anne Birgitte Fossum
Anne Birgitte Fossum
Styreleder

Les mer
Jon Rogstad
Jon Rogstad
Styremedlem
Les mer
Filip Myhre
Filip Myhre
Styremedlem
Les mer
Henriette Høyskel
Henriette Høyskel
Styremedlem

Les mer
Bjarne Håkon Hanssen
Bjarne Håkon Hanssen
Styremedlem

Les mer
Hanne Marie Edvardsen Jelavic
Hanne Marie Edvardsen Jelavic
Daglig leder
Les mer

Kontakt oss gjerne på post@hbaf.no

Styret består av 5 medlemmer, det avholdes 4-5 styremøter i året.

Anne Birgitte Fossum
Anne Birgitte Fossum
Styreleder
Les mer
Jon Rogstad
Jon Rogstad
Styremedlem
Les mer
Filip Myhre
Filip Myhre
Styremedlem
Les mer
Bjarne Håkon Hanssen
Bjarne Håkon Hanssen
Styremedlem
Les mer
Henriette Høyskel
Henriette Høyskel
Styremedlem
Les mer

Ved å tenke at «HBAF ønsker å få ting til å skje, som ellers ikke ville ha skjedd» – så har mye skjedd.

Noen av organisasjonene HBAF har støttet de siste 3 årene. Du finner mer informasjon i årsrapportene.

Association Mpore Mamas – Ungdom Mot Narkotika – Victory Dance – Shelter – Aktivt Pusterom – Interesse Organisasjonen Haugesgate fellesskap – DNT Drammen og Omegn  – Familiestøtten Bergen – GøtZ – Brave – Fransiskushjelpen – Verdighetssenteret – Ville Veier – Amigitos Små venner  – Marine Recovery – Askøy Fotballklubb – FOREM – Mental Helse Sandnes – Born to Learn – Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter – Stiftelsen ABLF Norge – Oslo Internasjonale Kvinnekor – A-larm – Hjerte for Sandnes – Medical Aid Initiative – Askøy Helsesportlag – Team Sande – Norsk Nødhjelp

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

I årsrapportene (klikk på bilde for å laste ned pdf fil) finner du alle de store prosjektene vi har støttet de 3 siste årene.