Opprettet av Guri Scotford i 1994 til minne om hennes mor.

Vi gir sjelden støtte til veletablerte organisasjoner.

Søknader:
Det er viktig å sette seg inn i framgangsmåten før man sender søknaden, ellers risikerer man at den ikke blir behandlet.

HBAF er et almennyttige fond som prioriterer omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede.

Prosjekter HBAF har støttet

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016