Loading...
Home 2019-05-28T13:18:00+00:00

Opprettet av Guri Scotford i 1994 til minne om hennes mor.

Vi gir sjelden støtte til veletablerte organisasjoner.

Søknader:
Det er viktig å sette seg inn i framgangsmåten før man sender søknaden, ellers risikerer man at den ikke blir behandlet.

Søknadsskjema

HBAF er et almennyttige fond som prioriterer omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede.

Prosjekter HBAF har støttet

Årsrapport 2015

Les mer

Årsrapport 2016

Les mer

Årsrapport 2017

Les mer