Frist for innsendelse av søknad til neste styremøte er 24. januar 2020 – styremøte avholdes 4. februar 2020.

Styret i HBAF skal behandle mange søknader på hvert styremøte. Det er ønskelig at du kun bruker nedenstående skjema til å fortelle oss om hvorfor HBAF skal støtte ditt prosjekt, hva som gjør det unikt og er det innenfor våre satsningsområder. Det bør fremkomme tydelig hva planen med prosjektet ditt er, samt et kortfattet budsjett hvor drifts- og personalutgifter spesifiseres. Vedlegg er ikke mulig å sende, ønsker styret ytterligere informasjon, kontakter HBAF deg.

SØKNADSSKJEMA :