Som dere skjønner er vi igjen i en situasjon hvor vi må avklare hvordan vi skal jobbe videre og jeg har derfor på vegne av HfN behov for å avklare situasjonen med HBAF, som har gjort det mulig for oss økonomisk og ansatte organisasjonssekretær.

Ut over denne avklaringer mht organisasjonssekretær ønsker jeg også å melde følgende:

Jeg ber om mulighet til å ha et møte med Kruse Larsen v/Bjarne Håkon H for å oppsummere situasjonen etter møtet vi skal ha med Eldre- og folkehelseministeren mandag 30. september, samt tydeliggjøre en strategi i forhold til hvordan vi kan følge opp prosessen videre i forhold til NKS og Hospice Sangen. Jeg håper i første omgang om å ha et møte på 1,5 – 2t og vet dette er mulig for BHH allerede neste uke.  (Dette har styreleder og administrasjonen gitt klarsignal for).

Vi har ikke meldt tilbake til HBAF etter Arendalsuka og vil komme med en fyldigere rapport senere, hvor vi også vil redegjøre for hvordan midlene dere har gitt oss har blitt benyttet. I denne omgang vil vi imidlertid melde at Arendalsuka også i år var viktig og nyttig for vårt arbeid. Vi deltok på to debatter og var medarrangør på et arrangement. Vår stand i Havnegata ble godt besøkt og også i år ble viktige kontakter knyttet.

Ut over dette vil jeg melde at Henriette og jeg har samarbeidet om både en større skissesøknad til ExtraStiftelsen og gått gjennom dokumentasjon fra HfNs historie gjennom 10 år. Det har vært godt å få hjelp i denne prosessen både mht å sortere og kaste, men også å prøve å sikre det som kan ha historisk interesse for arbeidet vårt. Henriette blir invitert inn på vårt styremøte i oktober.

Takk som alltid for støtten dere gir som enkeltpersoner og som HBAF.

Vennlig hilsen

Astrid Rønsen