Helle Bennetts almennyttige Fond (HBAF) gjør forskjell gjennom å støtte tiltak innen sentrale samfunnsområder. Styret har valgt tre områder som gir prioritet i tildelingene. Støtte til arbeid som bedrer situasjonen for (i) døende og deres pårørende, (ii) kronisk syke og deres pårørende og  (iii) marginale grupper og deres pårørende for å hindre utenforskap og fremme integrering. HBAF tar også imot søknader om støtte til forskning og kultur.