Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) skal hjelpe døende og deres pårørende, herunder bidra til hospicevirksomhet. HBAF kan yte bistand til kronisk syke og funksjonshemmede og til avlastning og tiltak for pårørende. Det kan gis bidrag til integreringsarbeid for ulike grupper og støtte til behandling og ettervern for rusmisbrukere. HBAF kan også bidra med støtte til forskning og kultur.

Opprettet av Guri Scotford i 1994 til minne om hennes mor.