Styret består av 5 medlemmer, det avholdes 4-5 styremøter i året.

Styre og administrasjon 2018-05-02T11:15:53+00:00

Styret i HBAF

Styremedlemmene mottar ikke styrehonorar, selv om det etter vedtektene er anledning til å innvilge dette. Dersom et styremedlem utfører særskilt tidkrevende oppgaver, som for eksempel reiser på vegne av  fondet, honoreres dette etter fastsatte satser.

Anne Birgitte Fossum – styreleder – har flere styreverv i næringslivet og driver investeringsvirksomhet gjennom Foinco AS. Siviløkonom i bunnen og erfaring på toppen.

Motto: «Av og til tror vi at det vi gjør bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen.» (Moder Teresa)

Marianne Mowinckel – styremedlem og daglig leder – jobbet i reklame og reiselivsbransjen.  Journalist og redaktør – 20 år i Dagbladet og 10 år i «Vi over 60».

Motto:  Skape ringer i vannet.

Jon Rogstad – styremedlem – forskningsleder og professor i sosiologi. Har verv i idrett og er særlig opptatt av barn- og unges oppvekst og trivsel.

Motto: «Du må ta deg vann over hodet for å se mer enn toppen av isfjellet»

Filip Myhre – styremedlem – Psykolog, -arbeider med behandling av voksne med psykiske lidelser og utdanning av helsepersonell.

Motto: «Hjelpe de som ellers ikke ville fått hjelp»

Henriette Høyskel – styremedlem – utdannet sykepleier med lang erfaring fra Hospice Stabekk. Erfaring fra styreverv i frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Engasjert både som frivillig medarbeider og organisator innen kulturfeltet.

Motto: ”You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.”  Cicely Sauders

Annette M. Heyerdahl – administrasjonen – jobbet administrativt for flere bedrifter, drevet kurs- og konferansesenter EDB Senteret. Jobbet frivillig i mange år.

Motto: “No-one has ever become poor by giving.” – Anne Frank

Offentlig kontroll

HBAF er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven som trådte i kraft 1. januar 2005. Lotteri- og Stiftelsestilsynet er fra samme dato øverste kontrollorgan. Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.

HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og Henriette Høyskel (styremedlem i HBAF) sitter i dette styret.