Styret i HBAF

Styremedlemmene mottar fom. 1.1.2019 Kr. 100.000,- pr. år i styrehonorar.
(Kr. 100.000,- er totalt for alle 5 styremedlemmene i Helle Bennetts Almenyttige Fond).
Dersom et styremedlem utfører særskilt tidkrevende oppgaver, som for eksempel reiser på vegne av  fondet, honoreres dette etter fastsatte satser.

Anne Birgitte Fossum – styreleder – har flere styreverv i næringslivet og driver investeringsvirksomhet gjennom Foinco AS. Siviløkonom i bunnen og erfaring på toppen.

Motto: «Av og til tror vi at det vi gjør bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen.» (Moder Teresa)

Annette M. Heyerdahl – daglig leder –utdannet sekretær, med etterutdanning innen prosjektledelse og regnskap.  Drevet EDB Senteret i 20 år, jobbet hos Veolia og Foinco og freelance for flere bedrifter. Jobbet for HBAF siden 2014.

Motto: “No-one has ever become poor by giving.” – Anne Frank

Jon Rogstad – styremedlem – forskningsleder og professor i sosiologi. Har verv i idrett og er særlig opptatt av barn- og unges oppvekst og trivsel.

Motto: «Du må ta deg vann over hodet for å se mer enn toppen av isfjellet»

Filip Myhre – styremedlem – Psykolog, -arbeider med behandling av voksne med psykiske lidelser og utdanning av helsepersonell.

Motto: «Hjelpe de som ellers ikke ville fått hjelp»

Henriette Høyskel – styremedlem – utdannet sykepleier med lang erfaring fra Hospice Stabekk. Erfaring fra styreverv i frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Engasjert både som frivillig medarbeider og organisator innen kulturfeltet.

Motto: ”You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.”  Cicely Sauders

Bjarne Håkon Hanssen – styremedlem – har hatt mange år som norsk toppolitiker. Stortingsrepresentant og statsråd i tre ulike departement. Har siden 2010 vært i kommunikasjonsbransjen. Nå er han partner i byrået Kruse Larsen AS.

Motto: «Hvis løsningen presenteres før problemet er forstått, blir løsningen problemet.»

Offentlig kontroll

HBAF er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven som trådte i kraft 1. januar 2005. Lotteri- og Stiftelsestilsynet er fra samme dato øverste kontrollorgan. Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.

HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og Henriette Høyskel (styremedlem i HBAF) sitter i dette styret.